sobota, 30 września 2017

Mamo poczytaj sobie

Zapraszam na facebookowe wydarzenie :)Wraz z Edytą z bloga Mamuśkoweróżności postanowiłyśmy umilić wam październik. W niedzielę 1. X na facebooku ruszy wydarzenie - konkurs fotograficzny.

Link do wydarzenia <klik> wyraźcie tam swoje zainteresowanie a będziecie dostawać powiadomienia na temat nagród, które można wygrać w tym konkursie.

Sponsorzy nagród: (lista będzie systematycznie uzupełniana)

Anna Partyka Judge
Jacek Getner
Adelina Tulińska
kolorowy zawrót na głowie
wydawnictwo szara godzina
wydawnictwo znak
* portal www.scanner.com.pl/
*wydawnictwo editio Red


WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
1. Czas trwania konkursu od 1 do 30 października
2. Uczestnikiem wdarzenia („Uczestnik”) może być każda osoba, która spełni warunki Regulaminu .
3.Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie postu w wydarzeniu na TEMAT : Mamo poczytaj sobie (pokażcie na zdjęciu jak spędzacie czas z książką, obowiązkowo wy również musicie być na tym zdjeciu) zgłoszenie ma zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz ewentualnie imie i wiek dziecka (jeśli na zdjęciu znajduje się Wasze dziecko) oraz tytuł i autora czytanej książki, oznaczcie je rónież haschtagiem #mamopoczytajsobie i #mamuśkoweczytanie
4.osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, iż ma prawo do wykorzystania wizerunków osób umieszczonych na zdjęciach. Za wykorzystanie wizerunków osób do których uczestnik nie ma prawa - odpowiada on osobiście.
5. Można wysłać dowolną liczbę zdjęć, jednak wygrać można tylko raz
6. Prace będą umieszczane w albumie konkursowym na fb mamo poczytaj sobie i mamuśkoweczytanie
7. Mile widziane zaproszenie znajomych do wydarzenia. .
8.Wybór zwycięzców odbędzie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych prac konkursowych.
9.Wygranych będzie tylu, ile będzie nagród! Koszt wysyłki nagród, które wysyłać będą organizatorki pokrywa zwycięzca.
10. Pozyskiwać nagrody będziemy także w trakcie trwania wydarzenia.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 2 tygodni od zakończenia konkursu.
12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w osobnym poście na blogu mamo poczytaj sobie i mamuśkowe różności
13. Zwycięzcy mają obowiązek w ciągu 7 dni od podania wyników Konkursu przesłania danych kontaktowych do sponsorów. Nagroda nie podlega wymianie na inny asortyment ani ekwiwalent pieniężny .

§

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na fp Mamo poczytaj sobie
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.

Zachęcam do udziału :)